0

Ostoskorissasi ei ole tuotteita.

Yhteensä: 0,00 €

Rekisteriseloste

Autola Parts Oy

PL 7,01301 Vantaa

Puhelin 050 – 430 3130

Y-tunnus 2465120-3

www.autolaparts.com

Rekisterin yhteyshenkilö: Mikael Nokka

Rekisteriseloste:

 

1. Rekisterinpitäjä

Autola Parts Oy, PL 7, 01301 Vantaa

 

2. Rekisteriin liittyvät kysymykset : 050- 430 3130

 

3. Rekisterin nimi

Autolaparts.com - asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin tarkoitus

Autolaparts.com asiakasrekisteriä käytetään markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sekä muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään autolaparts.com:in suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ja sen jälkeen antamat tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakassuhteen syntyessä ja sen jälkeen asiakkaan rekisterinpitäjälle antamista ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas aloittaa kaupallisen toiminnan yhtiön  kanssa tai kirjautuu autolaparts.com-sivuille tai osallistuu yhtiön järjestämään kilpailuun tai arvontaan.

 

7. Rekisterin suojaaminen

Autola Parts Oy säilyttää asiakasrekisterin konekielisessä muodossa. Asiakastietoja voivat muuttaa vain siihen erikseen sovitut henkilöt, joilla kullakin on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietojen varmuuskopiointi suoritetaan säännönmukaisesti ja järjestelmä on suojattu palomuurin avulla.

 

8. Tietojen luovutus ulkopuolisille

Autola Parts Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja oman konserninsa sisällä tai sisaryhtiöidensä  tai muun lähipiirinsä käyttöön. Autola Parts Oy voi luovuttaa tietoja myös kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli tämä katsotaan asiakkaiden etuja palvelevaksi.

Muille ulkopuolisille tahoille tietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvasta ilmoitusvelvollisuudesta johtuen, joillaisia voivat olla esim. asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisten lakiin perustuva pyyntö.

 

9. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-alueen ulkopuolisille tahoille, elleivät ne ole edellä mainittuihin kriteereihin perustuvia.